Dětské okluzory - proč se nosí?

Dětské okluzory – co a jak léčí?

Okluzor je pomůcka, která slouží k zakrytí oka při léčbě dětské šilhavosti a tupozrakosti.
Okluzorem se zakrývá zdravé oko, aby tak slabší oko posílilo zrakové funkce.

Tupozrakost, odborně nazývaná amblyopie, je jednou z nejčastějších zrakových poruch. Nejčastěji je spojena se šilhavostí či refrakční vadou oka (krátkozrakost, dalekozrakost). Vyskytuje se zpravidla u dětí do osmého roku života a někdy se jí říká také líné oko, neboť se zpravidla projevuje problémy s viděním na jedno oko, zatímco druhé vidí normálně.

Tupozrakost se může projevovat různými způsoby:

  • děti špatně vnímají prostor
  • mají nedostatečnou koordinaci zraku a motoriky
  • případně i poruchu vnímání barev

V pozdějším školním věku mohou mít i problémy se čtením a psaním, proto je důležité včasné zachycení této poruchy vidění.

Zakrytí (okluze) zdravého oka se v očním lékařství používá už od poloviny 18. století a okluzor může mít hned několik podob – buď je to speciální náplast přes oko, brýle s jednou zakrytou obroučkou, popř. se dnes využívá i okluzní kontaktní čočka. Cílem této metody je jednoduše to, aby si dítě „rozfungovalo“ své nefunkční oko, což může být pro dítě zpočátku problém, neboť vše uvidí rozmazaně. Je proto důležité pracovat i s dětskou psychikou, připravit jej na to a například mu z toho udělat hru.

A jak už tomu u mnoha chorob a poruch obecně bývá, i zde je velice zásadní časné odhalení – pak je velká šance na naprosté vyléčení tupozrakosti.